Kiểm tra thực tế Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến

  Để đánh giá sự phát triển của rừng trồng thế chấp, hiện trạng tài sản bảo đảm rừng trồng năm 2017 của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong. Đoàn kiểm tra chọn một số điểm thuộc diện tích rừng năm 2017 của Công ty là Khoảnh 1 thuộc Tiểu khu 135, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và Khoảnh 6 thuộc Tiểu khu 114, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Qua kiểm tra thực tế, đánh giá rừng trồng năm 2017 thuộc dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong như sau:

- Đối với diện tích rừng trồng vụ Đông năm 2017 tại Khoảnh 1 thuộc Tiểu khu 135, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Về mật độ cây: Cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế trồng rừng với mật độ hàng cách hàng là 3m và cự ly giữa các cây là 2,5 m.

+ Về chất lượng cây: Qua quan sát, đo lường, chiều cao của cây khoảng 11 m, đường kính của mỗi thân cây khoảng 10 cm, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh, tỷ lệ cây chết rất thấp (<5%).

- Đối với diện tích rừng trồng vụ Đông năm 2017 tại Khoảnh 6 thuộc Tiểu khu 114, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Về mật độ cây: Cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế trồng rừng với mật độ hàng cách hàng là 3m và cự ly giữa các cây là 2,5 m.

+ Về chất lượng cây: Qua quan sát, đo lường, chiều cao của cây khoảng 9 m, đường kính của mỗi thân cây khoảng 11 cm, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh, tỷ lệ cây chết rất thấp (<5%).

   Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung rừng trồng năm 2017 của Công ty đảm bảo phát triển tốt, không có sự giảm sút về mặt tài sản.

Một số hình ảnh kiểm tra rừng trồng dự án
Nguồn: Bùi Minh Khang - phòng Tín dụng