Hội nghị Công bố Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ và triển khai, phát động Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021

Chiều ngày 22/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Công bố Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ và triển khai phát động Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; PGS.TS Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật; các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ  trên địa bàn tỉnh.

TS Hồ Thắng phát biểu khai mạc

Giải thưởng Cố đô là Giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh để nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả có công trình/cụm công trình, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, và mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội ở địa phương, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của miền Trung và cả nước, là ngành then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, gắn với đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm đến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, trong định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị thì việc phát huy vai trò nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là rất quan trọng, là một trong những trụ cột thể hiện vai trò của khoa học và công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để phát huy hơn nữa sự cống hiến của các tác giả, các nhà khoa học trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, làm rạng danh và góp phần to lớn cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.


TS Hồ Thắng và PGS.TS Trần Hữu Dàng giải đáp các câu hỏi về giải thưởng

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đó là triển khai các hoạt động nhằm động viên, khuyến khích các nhà khoa học, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhà khoa học nữ. Chính vì vậy, tại buổi gặp mặt các nhà khoa học nữ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã kết luận sẽ tổ chức một giải thưởng về khoa học và công nghệ dành riêng cho các nhà khoa học nữ. Trên cơ sở Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 2 Giải thưởng về khoa học và công nghệ: Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế.

Về giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ là giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, đề nghị xét, trao tặng cho tác giả của công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế là giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, đề nghị xét, trao tặng cho tác giả của công trình khoa học và công nghệ và tác giả các sáng chế, giải pháp hữu ích, ý tưởng đổi mới sáng tạo (có chủ nhiệm là nữ) xuất sắc. có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điểm mới cơ bản trong Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh là tỉnh sẽ tổ chức xen kẽ hai giải thưởng trong 3 năm tổ chức một lần (trước đây một giải là 05 năm một lần giải thưởng Cố đô về KH&CN đã được tổ chức 3 lần (năm 2006, 2011, 2017), và ngay trong năm 2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021 tổ chức giải thưởng Cố đô lần thứ 4 năm 2021. Ba năm sau sẽ tổ chức Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế.

“Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV sẽ được các nhà khoa học - công nghệ trong cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nhiệt tình ủng hộ và tham gia. Tại Hội nghị này, tôi cũng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn, động viên các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp… tích cực tham gia hưởng ứng Giải thưởng; đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng”, TS Hồ Thắng nhấn mạnh.


Toàn cảnh hội nghị

Nguồn: Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định