Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Phú Yên và Quỹ Phát triển đất tỉnh Phú Yên trao đổi kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 14/04/2021, Đoàn công tác Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên cùng với Đoàn công tác Quỹ Phát triển Đất tỉnh Phú Yên đã ghé thăm và làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế để trao đổi về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp.


Tham dự buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm, về phía Quỹ Đầu tư phát triển Thừa Thiên Huế có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ. Tại trụ sở của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế số 06 đường Phan Bội Châu thành phố Huế, hai Quỹ đã trao đổi các nội dung liên quan tới hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hoạt động uỷ thác nhận uỷ thác các Quỹ tài chính địa phương.


Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tặng món quà lưu niệm cho Quỹ Bảo lãnh và Quỹ Phát triển Đất tỉnh Phú Yên


Quỹ Bảo lãnh và Quỹ Phát triển Đất tỉnh Phú Yên tặng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế món quà lưu niệm

Chương trình giao lưu, trao đổi nghiệp vụ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên và Quỹ Phát triển Đất tỉnh Phú Yên với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết thúc tốt đẹp. Lãnh đạo ba Quỹ đều phát biểu mong muốn thời gian tới cán bộ, người lao động của hai Quỹ tiếp tục giữ mối liên lạc mật thiết và tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm để cùng hỗ trợ nhau trong việc đưa ra phương án giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất./.

Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định