Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 01/7/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021, để đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và giai đoạn 2021-2025;

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Quang Minh - Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch HĐQL - Giám đốc Quỹ, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, người lao động Quỹ. 


Toàn cảnh Hội nghị

1.                      Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021:

Tuy 06 tháng đầu năm, gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh; tuy nhiên thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Quỹ đã có những cố gắng nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

1.1 Thay mặt Ban Điều hành Ông Vương Đình Nam Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Quỹ báo cáo trước Hội nghị nhưng số liệu chính như sau:

a) Về hoạt động cho vay:

- Quỹ đã tiếp xúc và làm việc với nhiều khách hàng  có nhu cầu vay vốn, đã tiếp nhận hồ sơ chính thức 03 dự án; đã tiến hành thẩm định 02 dự án và đã ký kết hợp đồng tín dụng đối với 02 dự án (Dự án đầu tư điện mặt trời áp mái của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Hải; Dự án sản xuất và kinh doanh tàu du lịch của Cty TNHH MTV Khắc Hùng).

- Đã tiến hành giải ngân 2,811 tỷ đồng; thu hồi nợ gốc: 3,245 tỷ đồng; thu hồi nợ lãi: 0,7 tỷ đồng; Dư nợ cho vay đến nay của 09 dự án là 22,1 tỷ đồng (kế hoạch 30 tỷ đồng) và chưa xuất hiện nợ xấu đối với các khoản cho vay của Quỹ.

b) Về hoạt động đầu tư trực tiếp: Đã cơ bản hoàn thành Dự án hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 & CTR13, thuộc khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương. Và đang xây dựng và báo cáo đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ để đề xuất UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Quỹ thực hiện 02-03 dự án trong giai đoạn tiếp theo.

c) Về hoạt động nhận ủy thác:

Thực hiện nhận ủy thác các Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh; nhận ủy thác với Quỹ Khoa học và công nghệ tỉnh trong giải ngân và thu hồi nợ Dự án Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất ngói lưu ly, và gốm trang trí của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Huế; Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo đúng hợp đồng nhận ủy thác với các Quỹ

d) Các phát biểu tham luận tại hội nghị: Tại hội nghị đã có 03 tham luận của các phòng chuyên môn; tham gia làm rõ thêm các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.


                 Bà Nguyễn Thụy Vy  - Phó trưởng phòng phòng Tín dụng

Ông Nguyễn Đức Thịnh –
Trường phòng Đầu tư

1.2 Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Quỹ công bố Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động nghiệp vụ và kế hoạch tài chính năm 2021 cho các Phòng


Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Quỹ giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động nghiệp vụ và kế hoạch tài chính năm 2021 cho các Phòng

 2. Định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm và giai đoạn 2021-2025:

Tổng kết hội nghị Ông Lê Quang Minh nhấn mạnh định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm và giai đoạn 2021-2025:

a) Về hoạt động cho vay

Đề xuất HĐQL Quỹ, UBND tỉnh định hướng, chỉ đạo Quỹ để triển khai cho vay các Dự án lớn, tạo động lực phát triển KTXH của Tỉnh.

Ông Lê Quang Minh - Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch HĐQL - Giám đốc Quỹ Tổng kết Hội nghị

b) Về hoạt động đầu tư trực tiếp

- Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ trong giai đoạn 2021-2025:

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có định hướng chỉ đạo, phát huy Quỹ là một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để giao thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết của Tỉnh mà không thể sự dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xin chủ trương đầu tư trực tiếp các dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất để tạo vốn đầu tư các Dự án hạ tầng giao thông.

- Thí điểm triển khai việc góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP; đặc biệt đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp công ích đô thị; các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi mô hình Tỉnh cần quản lý.

c) Về hoạt động nhận ủy thác:

Tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Quỹ việc đề xuất tập trung đầu mối, nguồn lực các Quỹ tài chính địa phương để giao Quỹ - đơn vị chuyên trách quản lý đảm bảo hiệu quả.

3. Cũng trong dịp này, Quỹ đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định 


Ông Lê Quang Minh - Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch HĐQL - Giám đốc Quỹ trao Quyết định chúc mừng tân Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định - Bà Phan Thị Như Phương

Chúc mừng Bà Phan Thị Như Phương trên cương vị mới, phát huy thế mạnh của bản thân, cùng với tập thể Phòng đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. /.

Phan Thị Như Phương – Phòng KHTĐ