Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (HSF) tổ chức cuộc Họp Hội đồng thẩm định Dự án của Công ty TNHH Nông sản Sunfarm

Chiều ngày 02 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (HSF) đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng thẩm định cho Dự án của Công ty TNHH Nông sản Sunfarm. 


Hội đồng thẩm định dự án của Công ty TNHH Nông sản Sunfarm

Tham dự cuộc họp gồm có Ông Đinh Quang Hưng - Giám đốc HSF, Ông Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dự Án AIO, Bà Nguyễn Thị Đông Phương - Giám đốc Công ty TNHH TM DV và Du lịch Khang Hân, Ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng Đầu tư QĐTPT, Bà Phan Thị Như Phương - Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định QĐTPT, đơn vị tiếp nhận uỷ thác của Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và đại diện của Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ông Tôn Thất Thành - Chủ ý tưởng trao đổi với các thành viên Hội đồng

Các thành viên của Hội đồng đã có những trao đổi, góp ý chi tiết về Dự án để có những hiểu biết sâu hơn về phương án kinh doanh và tầm nhìn của Chủ Dự án, làm cơ sở để quyết định việc đầu tư của Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định