Lễ Công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ông Lê Quang Minh - đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế); Bà Tôn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Minh -  Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định 3123/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, cử Bà Tôn Thị Nga đến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế với thời hạn 05 năm. Quyết định 3132/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều động và bổ nhiệm Phó  Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, cử bà La Thị Ngọc Tình, Phó Trưởng ban Ban Tiếp Công dân tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Quỹ, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh chúc ông Lê Quang Minh, bà Tôn Thị Nga và bà La Thị Ngọc Tình trên cương vị mới, phát huy thế mạnh của bản thân, cùng với tập thể cán bộ, người lao động của Quỹ đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Nguyễn Văn Phương trao quyết định bổ nhiệm cho Bà Tôn Thị Nga


Ông Nguyễn Văn Phương trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Quang Minh

Ông Nguyễn Văn Phương trao quyết định bổ nhiệm cho Bà La Thị Ngọc Tình

Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định