Lễ Công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định 3439/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, cử ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế với thời hạn 05 năm.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Quỹ, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc ông Nguyễn Văn Minh trên cương vị mới, phát huy thế mạnh của bản thân, cùng với tập thể cán bộ, người lao động của Sở đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định