Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp tháng 03/2022

Ngày 04 tháng 3 năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Phiên họp tháng 03/2022, với sự có mặt 04/04 thành viên dưới sự chủ trì của Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Tham dự phiên họp gồm có bà Tôn Thị Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ - Giám đốc Quỹ; ông La Phúc Thành - Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Viết Sỹ - Phó Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh; ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưBà Ngô Thị Kiều Thư - Trưởng Phòng Tài chính Hành chính, Sự nghiệp Sở Tài chính - Trưởng ban kiểm soát Quỹ và một số phòng ban nghiệp vụ có liên quan.

Bà Tôn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý - Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2022 và một số kế hoạch triển khai trong thời gian tới

 Hội đồng quản lý tập trung thảo luận, cho ý kiến về:

1.   Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Quý I năm 2022

2.   Báo cáo đề xuất cho vay một số dự án

3.   Tiến độ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13

4.   Về hoàn trả nguồn vốn Tỉnh đã ứng, hoàn trả nguồn vốn đầu tư cho Quỹ và bổ sung nguồn vốn cho Quỹ từ Quỹ BLTD cho DNNVV

5.   Dự án Trụ sở làm việc của Quỹ, đề xuất được trang cấp phương tiện phục vụ công tác.

 Ngoài ra, HĐQL Quỹ cũng đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung khác theo đề xuất của Ban điều hành. 

                   Ông Phan Quý Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kết luận cuộc họp

Một số hình ảnh tại cuộc họp:                                                                                                                                                                                                                                             

                   Dương Ngô Thái Bình - Phòng KHTĐ

Bài viết liên quan

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và phát thưởng năm học 2021 - 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ vốn thực hiện 06 Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ vốn thực hiện Dư án Đầu tư nâng cấp vườm ươm Hoa Huế

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng Đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hueuni Demo Days 2022 - Chương trình kết nối đầu tư Đại học Huế năm 2022

Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp tháng 03/2022

Phê duyệt HSTK kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo chuyên đề: ”Thuyết trình hiệu quả” giữa Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế và Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế