Lễ ký kết giao ước thi đua khối ngân hàng I - Năm 2019.

Nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch của ngành giao năm 2019, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 26/12/2018 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Các đơn vị đã nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh nội dung để làm cơ sở đăng ký thi đua và chấm điểm xếp loại thi đua của khối năm 2019.

Ông Hồ Mộng Thanh, đại diện trưởng khối thi đua ngân hàng I phát biểu tại Hội Nghị

Các ngân hàng thành viên khối ngân hàng I bao gồm 10 đơn vị: CN Ngân hàng Nhà nước, CN NH Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng trị, CN NH NNoPTNT, CN NH Vietcombank, CN NH Công thương Thừa Thiên Huế, CN NH Công thương Nam Thừa Thiên Huế, CN NH BIDV Thừa Thiên Huế, CN NH BIDV Phú Xuân, CN NH Chính sách xã hội tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh đã tổ chức thảo luận, thống nhất các tiêu chí thi đua, bảng điểm, phương pháp chấm điểm thi đua năm 2019 của khối và tiến hành ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2019.

Hội nghị thảo luận

Ông Lê Trung Phước - PGĐ Quỹ cùng đại diện lãnh đạo các Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Nghiệp vụ