Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quỹ) tiến hành họp dưới sự chủ trì của Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Tham dự phiên họp còn có các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ; Giám đốc và Kế toán trưởng của Quỹ.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp.

1. HĐQL Quỹ biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2018; phát huy được vai trò trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh được ưu tiên của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó:

Quỹ đã tổ chức thành công Hội nghị nâng cao hiệu quả “Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp” nhằm chia sẻ thông tin các quy định của các tổ chức tín dụng trong việc cho vay, đầu tư và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp cũng như giới thiệu về Quỹ, nhất là nội dung liên quan đến đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục để vay vốn hoặc bảo lãnh tín dụng từ Quỹ đầu tư ưu đãi của tỉnh;

Trong năm Quỹ đã tiếp xúc và làm việc với nhiều chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn; kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, đã tiến hành thẩm định và giải ngân theo quy trình tín dụng nhằm hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, Quỹ đã tích cực nghiên cứu đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ một số phương án đầu tư trực tiếp các lĩnh vực: Nhà ở xã hội; tòa nhà văn phòng Quỹ; cho vay giải phóng mặt bằng tạo Quỹ đất sạch. Đối với hoạt động ủy thác, Quỹ đã đề xuất UBND tỉnh nhận ủy thác các Quỹ Tài chính địa phương khác nhằm tinh giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các Quỹ tài chính. Đồng thời tập trung được nguồn vốn nhằm phục vụ tốt hơn để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

Ngoài ra Quỹ đã nghiên cứu, hoàn thiện lại các đề tài như “Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại Quỹ”; đề tài đề tài “Định hướng phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; tầm nhìn 2030” để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Quỹ.

Ông Lê Quang Minh - Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2019

2. HĐQL Quỹ thống nhất với Kế hoạch kiên toàn và tách Quỹ trong năm 2019 theo đề xuất của Ban Giám đốc Quỹ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

Rà soát, hoàn thiện lại các quy trình, quy chế của Quỹ sau khi kiện toàn bộ máy của Quỹ và tách Quỹ.

Xây dựng mức lãi suất ưu đãi hơn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Đối với hoạt động cho vay, xây dựng các Quy chế, Quy định theo hướng đơn giản về hồ sơ, thủ tục để vay vốn nhưng vẫn đảm bảo các Quy định pháp luật. Chú trọng vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như các dự án về khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; các dự án liên quan đến đào tạo Công nghệ thông tin và xã hội hóa.

Toàn cảnh cuộc họp

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Nghiệp vụ