Thành phố Huế: Sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ Kinh tế xã hội quý II-2019

Trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Huế tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách đạt 365 tỷ đồng (đạt 30% so với kế hoạch).  Lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 800.000 lượt (tăng 7,4 % so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I đạt 8543 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ). Thành phố cũng tập trung chỉ đạo kế hoạch đầu tư công năm 2019, triển khai các dự án xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng các tuyến đường đô thị, chỉnh trang công viên, trồng cây xanh. Tổng kinh phí giao đầu năm cho đầu tư công là 174 tỷ đồng cho 69 danh mục công trình, dự án, trong đó có 31 dự án mới trong năm 2019. Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành như Dự án cải thiện môi trường nước, Dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương, khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng Dự án thí điểm cầu đi bộ trên sông Hương, Dự án mạng lưới đường đi bộ kết nối bờ Nam sông Hương. Chính sách an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường phát triển hiệu quả.

Ngoài những kết quả đạt được, các mặt công tác vẫn còn hạn chế, đó là: Công tác quy hoạch sắp xếp bố trí các chợ, cây xăng dầu trên địa bàn triển khai còn chậm. Một số dự án đầu tư công chậm tiến độ, tình trạng vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, đậu đỗ xe sai quy định vẫn tồn tại…Các hạn chế này đã được các đại biểu thảo luận, phân tích và đưa ra những đề xuất để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: trong thời gian tới thành phố Huế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đô thị Huế, nhất là ở hai bên bờ sông Hương, đặc biệt, cần tập trung sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị để triển khai đúng tiến độ công tác di dời 524 hộ dân Thượng thành và tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống Huế 2019. Ngoài ra, còn có một số dự án quan trọng khác phải thực hiện sớm như: tranh thủ các nguồn vốn viện trợ để triển khai các dự án xây dựng Smart City, lắp đặt Trung tâm điều khiển và hệ thống camera giám sát, hệ thống điện chiếu sáng bên bờ Bắc sông Hương, quyết liệt hơn nữa trong chống thất thu thuế để tăng thu ngân sách, bảo đảm sự ổn định và phát triển của thành phố trong thời gian tới./.

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn