Kênh thông tin minh bạch các sản phẩm nông nghiệp

Hiện nay các doanh nghiệp, hợp tác xã đều mong muốn hợp tác với nhau để góp phần đẩy mạnh sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao đến với người tiêu dùng. Nhưng trong quá trình đàm phán hoặc triển khai hợp đồng, các đơn vị vẫn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Các hợp tác xã sản xuất rau có chứng nhận VietGap gặp khó khăn về vấn đề giá cả do một số hộ dân và doanh nghiệp tiêu thụ thường đưa ra mức giá thấp hơn so với thị trường và có nhiều khó khăn trong khâu thu mua, gom hàng trực tiếp tại hợp tác xã. Ngược lại, các sản phẩm của một số hợp tác xã chưa phong phú, đa dạng, số lượng cung cấp lại thiếu ổn định nên chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tiêu thụ.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng vẫn chưa hiểu đầy đủ về chứng nhận VietGap. Lại nữa, giữa hợp tác xã nông nghiệp và siêu thị hiện vẫn còn nhiều tiêu chí chưa thống nhất với nhau dẫn đến việc hợp tác chưa được như mong muốn. Và vấn đề quan trọng nhất là phải minh bạch thông tin về sản phẩm, chứng minh được sản phẩm an toàn thì mới thuyết phục được người tiêu dùng.

Đồng thời, muốn tiêu thụ sản phẩm ổn định, các hợp tác xã cần xác định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là điều kiện để các hợp tác xã có thể nhận được hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước.

Để góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch, Trung tâm Thông tin, Nghiên cứu và Phát triển (IRC) đã xây dựng và quản lý trang vietgap.com. Hiện trung tâm đang quản lý thư viện tài liệu khoa học – công nghệ gồm các tài liệu: tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tài liệu về môi trường, thực phẩm, hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng, thủy sản…

Hiện nay, Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam (VietGAP) đã được ban hành và áp dụng phổ biến tại Việt Nam, nhiều tổ chức chứng nhận đã được chỉ định và nhiều cơ sở nuôi trồng đã được chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, và thủy sản. Tuy nhiên, thực tế là các tổ chức, cá nhân liên quan rất khó tiếp cận các thông tin như quy định; tiêu chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn áp dụng; danh sách các tổ chức chứng nhận; chuyên gia đánh giá; danh sách các cơ sở được chứng nhận; các sản phẩm được chứng nhận VietGAP, các cửa hàng bán sản phẩm VietGAP trong cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Các thông tin này đang phân tán ở các kênh riêng cho từng lĩnh vực như vietgap.gov.vn (trồng trọt), vietgap.tongcucthuysan.gov.vn (thủy sản)... Với mong muốn các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin cả 3 lĩnh vực VietGAP trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, Trung tâm IRC đã xây dựng trang www.vietgap.com nhằm đáp ứng các yêu cầu thông tin tổng hợp nêu trên và để phục vụ cộng đồng./.

 
Nguồn: Hữu An (thoibaonganhang.vn)