Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019

Chiều ngày 12/4/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (Quỹ) Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở, Chi đoàn thanh niên CSHCM; đồng thời Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019.

Tham dự với Quỹ có ông Võ Văn Phúc, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo và đại diện các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Sở Nội vụ, Công đoàn viên chức tỉnh, BTV Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, Đoàn thanh niên Sở Tài chính, Báo Thừa Thiên Huế.

Về phía Quỹ có ông Lê Quang Minh - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát Quỹ và đặc biệt có sự tham dự đầy đủ của cán bộ, người lao động Quỹ.

LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH DIỄN RA TRANG NGHIÊM

Chi bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh được thành lập trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng đối với một quỹ tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thừa Thiên Huế; với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

Ông Võ Văn Phúc – UVBTV, Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhThừa Thiên Huế lên công bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

Ông Trần Đình Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công bố Quyết định thành lập Chi đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển.

Đại diện Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển và  Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó bí thư lầm thời Chi đoàn cơ sở Quỹ.

TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019; THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC, ÔNG LÊ TRUNG PHƯỚC – PHÓ GIÁM ĐỐC QUỸ NHẤN MẠNH 05 NHÓM CHỦ ĐỀ CHÍNH; ĐÓ LÀ:

1. Công tác truyên truyền

Năm 2019 Quỹ sẽ tiếp tục phát huy những mặt được; Bên cạnh đó, tổ chức các Hội thảo, đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp. Quỹ sẽ đổi mới hoạt động giới thiệu, tìm kiếm, hỗ trợ, cho vay các chủ đầu tư thuộc danh mục đầu tư cho vay của Quỹ và Làm việc trực tiếp với các ngành (giao thông, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, văn hóa thể thao,...), các địa phương (thị xã Hương Thủy, Hương Trà, ...), phối hợp để đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực và tại các địa phương.

2. Công tác nghiên cứu hoàn thiện chính sách

Quỹ tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại các quy trình, quy chế của Quỹ sau khi kiện toàn bộ máy của Quỹ và tách Quỹ. Xây dựng mức lãi suất ưu đãi hơn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Ông Lê Trung Phước - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển trình bày Kế hoạch hoạt động năm 2019

3. Hoạt động đầu tư phát triển

3.1 Hoạt động cho vay

Đối với hoạt động cho vay, Quỹ tiếp tục xây dựng các Quy chế, Quy định theo hướng đơn giản về hồ sơ, thủ tục để vay vốn nhưng vẫn đảm bảo các Quy định pháp luật. Chú trọng vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như các dự án về khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; các dự án liên quan đến đào tạo Công nghệ thông tin và xã hội hóa.

3.2 Hoạt động đầu tư trực tiếp

Năm 2019 là năm tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tế một số dự án về nhà ở xã hội, khu tái định cư và nhà ở thương mại trên địa bàn. Làm việc với đơn vị tư vấn yêu cầu lập Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu xem ghép CTR13 thuộc khu A-Đô thị mới An Vân Dương và thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

3.3 Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ theo đề xuất của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.

- Đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế:Quỹ tiếp tục rà soát lại tất các các Quy chế, quy định đảm bảo đúng quy định Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện bảo lãnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Đối với các Quỹ Tài chính khác: Quỹ tiếp tục xây dựng đề án triển khai việc nhận ủy thác các Quỹ tài chính địa phương khác bao gồm: Quỹ phát triển đất, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ. Nghiên cứu phương án thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và Công ty quản lý Quỹ; nghiên cứu cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

4. Hoạt động khác:

Thực hiện xây dựng kế hoạch và Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quý, năm; làm cơ sở để Quỹ tổ chức đánh giá, chấm điểm cho từng cá nhân để thực hiện chi trả thu nhập và bình bầu khen thưởng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện công tác quản trị cơ quan bao gồm quản trị tài sản, tình hình an ninh trực tự; thực hiện kiểm kê tài sản theo đúng quy định; Hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ của Quỹ;

Ngoài chuyên môn, cần chú ý tăng cường công tác Đảng; Công đoàn, Đoàn thanh niên, ... để đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quỹ.

CÁC PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ:

- Tại Hội nghị đã có 02 tham luận của các Phòng chuyên môn; tham gia làm rõ thêm các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, bao gồm:

1. "Hoạt động đầu tư trực tiếp của các Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế" của chị Nguyễn Thụy Vy - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ;

2. "Những lưu ý trong công tác ủy thác và nhận ủy thác các Quỹ tài chính địa phương tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế" của chị Dương Nguyễn Xuân Trang - Chuyên viên phòng Kế hoạch Thẩm định;

 

- Tham gia vào Chương trình công tắc năm 2019 của Quỹ; ông Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đồng tình cao; đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp với Quỹ nhằm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư trực tiếp.

Ông Lê Đình Khánh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu 

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ, GIÁM ĐỐC QUỸ NHẤN MẠNH: Nhiệm vụ năm 2019 đã được HĐQL Quỹ thông qua; Quỹ tập trung đẩy mạnh các hoạt động Đầu tư trực tiếp và cho vay vì vậy cần có sự đồng lòng của cán bộ nhân viên của Quỹ và sự ủng hộ của các sở ban ngành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019. Tất cả vì mục tiêu góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Quang Minh – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

 Nhân dịp này Quỹ đã tiến hành khen thưởng thành tích công tác của tập thể, cá nhân năm 2019:

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Quỹ trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" và "Bằng khen" của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 chuyên viên đã có những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2018  của Quỹ

Ông Phạm Thanh Sơn, Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho 01 cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Quỹ năm 2018

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Nghiệp vụ