Hội nghị thông tin chuyên đề kinh tế và phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm mục đích cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh, sáng ngày 19/4/2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị thông tin chuyên đề kinh tế và phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, ông Vũ Xuân Hưng, Phó Trưởng phòng Pháp chế-Trọng tài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trình bày nội dung Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có lộ trình cam kết của VN đối với các ngành hàng cụ thể cùng những định hướng để doanh nghiệp trong nước hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

Ông Vũ Xuân Hưng  chia sẻ nội dung về CPTTP

 Bên cạnh đó, đại diện Sở Công Thương, Sở Lao động Thương Binh và xã hội cung cấp thông tin các chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước và của tỉnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển giới thiệu về hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng. 

Các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn đặt câu hỏi; trong đó tập trung về vấn đề tiếp cận vốn vay tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (lĩnh vực cho vay, hạn mức cho vay ...).

 

Các doanh nghiệp trao đổi thắc mắc

 

Ông Lê Trung Phước - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp tại Hội nghị