Chương trình cafe doanh nhân số 12 với chủ đề: "Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, cho vay theo danh mục các lĩnh vực ưu tiên phát triển KTXH của Tỉnh".

Sáng ngày 01/6/2019 Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ) tổ chức chương trình cafe doanh nhân số 12 với chủ đề: "Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, cho vay theo danh mục các lĩnh vực ưu tiên phát triển KTXH của Tỉnh".

Mở đầu chương trình các doanh nhân và đại diện doanh nghiệp đã được nghe phổ biến đầy đủ các thông tin giới thiệu về tình hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, nhất là những nội dung liên quan đến đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục để vay vốn và các chính sách ưu hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng của tỉnh.

Bà Nguyễn Thụy Vy thông tin về các chỉnh sách ưu đãi tại Quỹ

Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã cởi mở chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải cũng như thông tin các dự án mà các doanh nghiệp đang và dự định triển khai; Để cùng nhau trao đổi cách thức tiếp cận nguồn vốn triển khai dự án.

Hình ảnh đại diện một số doanh nhân, đại diện doanh nghiệp tham gia ý kiến

Hình ảnh đại diện một số doanh nhân, đại diện doanh nghiệp tham gia ý kiến

Sau khi nghe những ý kiến, câu hỏi của các doanh nhân và đại diện doanh nghiệp, Ông Lê Quang Minh Giám đốc Quỹ cũng đã trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp đề xuất.

Ông Lê Quang Minh – Giám đốc Quỹ trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc của
doanh nghiệp

Tại chương trình, nhằm mục đích trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa Hội doanh nhân trẻ và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh trong việc: trao đổi, cung cấp, công khai thông tin các chính sách ưu đãi của Quỹ và thông tin nhu cầu tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, các chủ đầu tư thuộc Hội doanh nhân trẻ nhằm tháo gỡ những tồn tại, khó khăn về nguồn vốn cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của tỉnh với mục tiêu góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay, hai đơn vị đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội Doanh nhân trẻ với Quỹ đầu tư phát triển.

Ông Trần Đức Minh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ và Ông Lê Quang Minh – Giám đốc Quỹ ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị

Thông qua chương trình, giữa Quỹ và Công ty cổ phần dịch vụ y tế C&S - một thành viên của hội doanh nhân trẻ - đã ký Hợp đồng tín dụng về cho vay Dự án phòng khám bác sĩ gia đình C&S, một lĩnh vực xã hội hoá được khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký hợp đồng tín dụng Dự án phòng khám bác sĩ gia đình C&S

Nguồn: Phan Thị Như Phương (P.KHTĐ)