Kiểm tra thực tế Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Để đánh giá sự phát triển của rừng trồng thế chấp, hiện trạng tài sản bảo đảm đồng thời kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong. Đoàn kiểm tra chọn một số điểm thuộc diện tích rừng vụ Đông năm 2017 của Công ty là Khoảnh 3 thuộc Tiểu khu 114 xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua kiểm tra thực tế, đánh giá rừng trồng năm 2017 thuộc dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong như sau:

 + Chiều cao của cây khoảng 7 m và phát triển tương đối đồng đều.

+ Về mật độ cây: Cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế trồng rừng ban đầu, tỷ lệ cây chết rất thấp (<5%).

+ Về chất lượng cây: Qua quan sát, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh, đường kính của mỗi thân cây khoảng 7 cm.

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung rừng trồng của Công ty đảm bảo phát triển tốt, không có sự giảm sút về mặt tài sản.

Đoàn kiểm tra của Quỹ cũng đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống cháy rừng của Công ty. Qua kiểm tra, công tác phòng chống cháy rừng đang được Công ty triển khai quyết liệt; Công ty đã trang bị các thiết bị phòng cháy rừng, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng để phòng chống cháy rừng.

Hình ảnh kiểm tra rừng trồng dự án

Hình ảnh một số thiết bị phòng chống cháy rừng tại Công ty

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Tín dụng