Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, hội nghị lần này tập trung làm rõ một số vấn đề như: đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm, tập trung những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những vấn đề tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có định hướng giải đáp, tháo gỡ. Dự kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020, trong đó nhấn mạnh các định hướng trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nêu bật các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến từng lĩnh vực của ngành như: quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn ODA, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan trưng ương sẽ nghe các kiến nghị, giải pháp; những cách làm mới, những việc làm hay, hiệu quả đã triển khai thành công tại địa phương trong thời gian qua để thúc đẩy phát triển kinh tế và triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019.

Thông qua hội nghị lần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng phương án kế hoạch 2020, dự báo các vấn đề đột xuất, phát sinh trong triển khai kế hoạch 2020, khó khăn, vướng mắc của các tỉnh, thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để có những giải pháp tháo gỡ cho địa phương nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả nước và mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đề ra. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng hành cùng địa phương tập trung cao độ, thực hiện nhanh, quyết liệt các giải pháp đề ra tại Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, duy trì nỗ lực của toàn hệ thống, củng cố niềm tin và sự an tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, phấn đấu mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức độ cao. Cùng với đó, sẽ đưa ra các nguyên tắc, tiêu chí nhằm hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triên kinh tế - xã hội của cả nước, có tính kết nối và lan tỏa vùng miền. Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như đồng bằng sông Cửu Long; Điều tiết, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án liên kết Vùng kinh tế trọng điểm để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng khu vực miền Trung và Tây Nguyên là vùng đất tuy còn nhiều khó khăn, nhưng có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế tổng hợp; liên kết phát triển tạo ra một cực tăng trưởng mới của Việt Nam; trong thời gian qua, các tiềm năng này đã được các tỉnh, thành trong vùng nỗ lực khai thác, phát huy thế mạnh phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như nhiều tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Thừa Thiên Huế còn khó khăn về hệ thống hạ tầng; quy mô kinh tế nhỏ, chưa tự cân đối ngân sách, thu nhập bình quân đầu người thấp. Do đó, cần có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và các Bộ, ban ngành trong xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Vùng; cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù trong huy động và phân bổ các nguồn lực cho Vùng năm 2020, giai đoạn 2021 – 2025, nhằm tạo kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Vùng nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, Thừa Thiên Huế cam kết sẽ cùng đồng hành, chia sẻ với cách tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nỗ lực hết mình trong liên kết để cùng phát triển vùng.

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn