Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Cánh mạng tháng Tám, Quốc khành 02/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 26/8/2019; Chi bộ, Ban Giám đốc, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ Đầu tư phát triển đã tổ chức  cho toàn thể cán bộ, người lao động Quỹ.

 

Thay mặt Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ, đồng chí Phan Thị Như Phương Phó Bí thư chi đoàn đã Báo cáo tổng hợp bài nói chuyện (video) của GS, TS Hoàng Chí Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; với những nội dung chính: 

Năm 1965, Bác bắt đầu viết Di chúc, văn bản mà Bác gọi là “bức thư để lại cho đồng bào đồng chí”, “mấy lời dặn lại trước lúc đi xa”. Theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, việc Bác viết Di chúc trong dịp sinh nhật thể hiện bản lĩnh văn hóa của Người.

“Viết Di chúc dịp sinh nhật, chọn thời điểm 9-10 h sáng để viết và sửa Di chúc, nói lên chiều sâu trong thế giới nội tâm của Bác, bản lĩnh văn hóa, lấy sự sống vượt lên cái chết của Người”, Giáo sư phát biểu.

Toàn bộ bản Di chúc là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đàng hoàng, to đẹp hơn sau khi kết thúc chiến tranh. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng khẳng định, bản Di chúc 1.000 từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua năm tháng đã chính thức trở thành Quốc bảo của cả dân tộc.

 

50 năm thực hiện Di chúc của Bác; đồng chí Lê Quang Minh, Bí thư Chi bộ Giám đốc yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động Quỹ tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với hoạt động thực tiễn của Quỹ. Yêu cầu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ đẩy mạnh chuyên đề "Đoàn thanh niên Quỹ Đầu tư phát triển Thừa Thiên Huế "vừa Hồng, vừa Chuyên"" hướng tới kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm; chào mừng Đại hội Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ Đầu tư phát triển lần thứ I .  

 

Trích điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch, ngày 9 tháng 9 năm 1969:

"…

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:

Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thoả lòng mong ước của Người.

Hoài bão lớn nhất của Hồ Chủ tịch là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc. Người nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Người còn nói: "Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội". Lúc còn sống, Người dành tất cả lòng hiền từ ấm áp cho đồng bào, con cháu, già, trẻ, gái, trai, miền Bắc, miền Nam, miền xuôi, miền ngược. Khi mất đi, Người còn "để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng".

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:

Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào.

Hồ Chủ tịch hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết, thống nhất vững mạnh. Người dạy: "Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí". Hồ Chủ tịch là hiện thân của khối đoàn kết dân tộc, là hiện thân tình ruột thịt Bắc - Nam. Người nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Người luôn luôn căn dặn chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và tình thương yêu đồng bào, đồng chí.

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:

Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi.

Hồ Chủ tịch là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người dành cho dân tộc Việt Nam ta cũng hướng về giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lê-nin, Hồ Chủ tịch chẳng những là một nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ XX. Hồ Chủ tịch thường dạy chúng ta phải chăm lo bảo vệ sự đoàn kết quốc tế, vì sự nghiệp to lớn của cách mạng Việt Nam, vì nghĩa vụ cao cả đối với cách mạng thế giới.

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:

Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sáng của Hồ Chủ tịch, hết lòng góp sức vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương; ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Cả cuộc đời vĩ đại của Hồ Chủ tịch là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Hồ Chủ tịch dạy chúng ta: "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:

Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng.

Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Toàn thể dân tộc Việt Nam ta, mỗi người Việt Nam ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người…".

https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/1605-di-u-van-c-a-ban-ch-p-hanh-trung-uong-d-ng-lao-d-ng-vi-t-nam-do-d-ng-chi-le-du-n-bi-thu-th-nh-t-d-c-t-i-l-truy-di-u-tr-ng-th-h-ch-t-ch-ngay-9-thang-9-nam-1969.htm

Phan Thị Như Phương - Phòng KHTĐ