Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế làm vệ sinh và chăm sóc cây xanh tại cơ quan hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh

Thực hiện kế hoạch hoạt động 2019 của Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời nâng cao ý thức và phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp, an toàn. Sáng ngày 02/11 các đoàn viên thanh niên của Quỹ đã tham gia vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khu vực cơ quan, tạo không gian làm việc xanh - sạch - sáng.

Đây là hoạt động thường kỳ hàng tháng của Quỹ nhằm mục đích nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên và người lao động của Quỹ trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, đồng thời tuyên truyền và giáo dục ý thức cho cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại buổi vệ sinh

Nguồn: Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định