Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019)

Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta. Sáng ngày 20/12/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Buổi Tọa đàm đã mang lại không khí ấm áp, nghĩa tình, ôn lại truyền thống hào hùng đấu tranh bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Qua đó đã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp cựu chiến binh, cán bộ, nhân viên, người lao động của Quỹ nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc suốt 75 năm qua và trọng trách lớn lao của quân đội ta trong thời kỳ mới; củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của hội viên Hội Cựu chiến binh đồng thời thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Quỹ trong thời gian tới.

Cán bộ công nhân viên Quỹ xem phim tài liệu về Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Vương Đình Nam - thay mặt BCH Công đoàn tặng hoa chúc mừng ông Ngô Đức Tiêu - Cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguồn: Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định