Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ tại huyện Nam Đông

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án và tài sản bảo đảm đối với Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ tại huyện Nam Đông, phòng tín dụng của Quỹ đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện dự án. Hiện tại Dự án đã và đang cấp tốc hoàn thiện một số hạng mục cơ bản để phục vụ Event Mừng Giáng sinh. Một số hạng mục về cơ bản dã hoàn thiện như bãi đổ xe, khu nhà vệ sinh, nhà hàng, khu cắm trại,...

Một số hình ảnh thực tế tại Khu du lịch:

Bãi đỗ xe

 

Khu cắm trại

 

Khu nhà vệ sinh

Khu nhà hàng

 

Nguồn: Bùi Minh Khang - Phòng Tín dụng