Kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (13/01/2015 - 13/01/2020)

Chiều ngày 13/01/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (Quỹ) Thừa Thiên Huế đã tổ chức Kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ (13/01/2015 – 13/01/2020). Kể từ khi được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND (ngày 13/01/2015) của UBND tỉnh; đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển (tiền thân là Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh) có được những kết quả đáng khích lệ; bên cạnh đó cũng còn tồn tại những vướng mắc cần được hỗ trợ để vượt qua.

Tham dự hoạt động kỷ niệm với Quỹ có ông Nguyễn Văn Cao - Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyên Chủ tịch HĐQL Quỹ; Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Nguyên thành viên HĐQL Quỹ; Ông Phan Quý Phương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính, thành viên HĐQL Quỹ; Ông Nguyễn Tạ Hiền, Giám đốc NHNN, thành viên HĐQL Quỹ; Bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Huỳnh Trường Hợi - Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Ông Lê Đắc Dũng, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện các đơn vị liên quan; Báo Thừa Thiên Huế.

Về phía Quỹ có ông Lê Quang Minh - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát Quỹ và đặc biệt có sự tham dự đầy đủ của cán bộ, người lao động Quỹ.

Ông Lê Quang Minh - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình hoạt động 5 năm của Quỹ

Trong 05 năm qua, Quỹ đã tích cực giới thiệu hoạt động của Quỹ đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu tiếp cận, hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ.

Ông Nguyễn Văn Cao - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyên Chủ tịch HĐQL Quỹ giai đoạn 2015 - 2018 phát biểu về chặng đường 5 năm của Quỹ

Quỹ đã tiếp xúc, hướng dẫn hơn 200 chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn (Tuy nhiên, có nhiều chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn nhưng không thuộc danh mục cho vay tại Quỹ); Trong đó: có 16 Dự án nộp hồ sơ chính thức với tổng mức đầu tư: 1.544 tỷ đồng, đề xuất cho vay: gần 115 tỷ đồng; đã có 11 Dự án đã phê duyệt cho vay chính thức với tổng mức đầu tư: 485 tỷ đồng; đề xuất vay: 68 tỷ đồng; cam kết cho vay: gần 59 tỷ đồng. Hiện tiếp tục theo dõi, hướng dẫn: 21 Dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế giải ngân: 29,370 tỷ đồng; dư nợ dư nợ đến cuối năm 2019: 22.376 tỷ đồng; chất lượng tín dụng đảm bảo, chưa xuất hiện các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.

Ông Nguyễn Tạ Hiền - Giám đốc NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế phát biểu nhấn mạnh về hoạt động cho vay của Quỹ

 Từ cuối năm 2018 và trong năm 2019; Quỹ đã xây dựng Dự án, tiến hành các thủ tục để UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án TDC5 và CTR13: phục vụ công tác tái định cư tại chỗ cho các hộ dân tại Dự án Green city phục vụ phát triển khu đô thị mới An Vân Dương; phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 28,491 tỷ đồng. Đây là hoạt động nổi bật của Quỹ trong năm 2019; một công tác khó chỉ có khoảng 1/3 trong số 46 Quỹ Đầu tư phát triển trên toàn quốc triển khai được hoạt động này; thể hiện sự quyết tâm của Quỹ triển khai đồng thời hai nhiệm vụ nòng cốt đó là cho vay và đầu tư trực tiếp.

Quỹ đang tổ chức nghiên cứu cơ chế nhận Ủy thác các Quỹ tài chính địa phương khác (như Quỹ phát triển đất, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ PT KHCN ...) có bộ máy hoạt động kiêm nhiệm, có hoạt động phù hợp với hoạt động của Quỹ để đề xuất với UBND tập trung đầu mối, tập trung nguồn vốn phát huy hiệu quả hoạt động; đóng góp của các Quỹ tài chính địa phương vào phát triển KTXH tỉnh.

Tuy nhiên, cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương còn nhiều bất cập cần phải được quan tâm thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới; Không có một cơ quan đầu mối hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Các doanh nghiệp có nhu cầu về vay vốn tìm đến Quỹ vẫn chưa nhiều so với số lượng các doanh nghiệp trong tỉnh, một trong các nguyên nhân là Quỹ chỉ cho vay các dự án (cho vay trung và dài hạn) thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; Áp lực triển khai chức năng đầu tư trực tiếp vào các Dự án thuộc danh mục của Quỹ là khá lớn, nhiều khó khăn; trong khi kinh nghiệm, nguồn lực con người, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, đòi hỏi tập thể Quỹ cần phải hết sức nỗ lực vươn lên.

Nhiệm vụ trước mắt là phải xây dựng Quỹ thành một định chế tài chính chuyên nghiệp, đủ mạnh giúp UBND tỉnh thực thi có hiệu quả các chính sách huy động vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; triển khai Nghị quyết số 54 NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quỹ phải đóng vai trò khởi xướng, dẫn dắt, tạo vốn mồi, định hướng hoạt động đầu tư vào dự án quan trọng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức hợp tác công – tư (PPP) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung đẩy mạnh hoạt động cho vay, cho vay hợp vốn các DA thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt; phấn đấu đến cuối 2025, số dư nợ cho vay đạt trên 80 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%/tổng dư nợ; thời kỳ 2020 và 2021-2025, số vốn sử dụng cho hoạt động đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp đạt từ 50-70 tỷ đồng/năm.

Bà Phan Thị Như Phương - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định phát biểu tham luận với chủ đề: "tuổi trẻ Quỹ phát huy vai trò xung kích, mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng sáng kiến phục vụ hoạt động chuyên môn"

Với phương châm "Đoàn thanh niên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hồng, vừa chuyên" sẽ là đội ngũ xung kích giúp Quỹ hoạt động hiệu quả theo chức năng - nhiệm vụ được UBND tỉnh giao phó.

Bà Nguyễn Thuỵ Vy - Chuyên viên Phòng Tín dụng phát biểu tham luận với chủ đề: "chủ động tham mưu thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; đề xuất đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị"

Bài tham luận đã mạnh dạn đề xuất cơ chế Xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất, vừa để bù đắp nguồn vốn xây dựng hạ tầng, vừa tạo nguồn lực để đầu tư các tuyến đường ưu tiên, trong đó ưu tiên đường vành đai 3 thành phố Huế, Huế - sân bay Phú Bài... "Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, ..." là động lực, là mục tiêu để mỗi cơ quan, đơn vị; mỗi chúng ta nỗ lực trong thời gian đến.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về những đóng góp vào sự phát triển của Tỉnh trong giai đoạn 2015-2019.

 

Ban Giám đốc Quỹ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình kỷ niệm

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết "Công khai, Minh bạch, Bình đẳng vì sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế"./.

Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định