Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Sáng 23/9/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Đoàn Presstrip Ấn Độ khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch ở Huế

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài