LÃI SUẤT CHO VAY

Quỹ cho vay với lãi suất tối thiểu là 6,5%/năm (áp dụng từ 16/03/2023) theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể của Quỹ không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định.