Số hiệu văn bảnTrích yếuĐơn vị ban hành 
1 838/QĐ-UBND
(04/04/2022)
Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
2 802/QĐ-UBND
(31/03/2022)
Về việc phê duyệt Danh mục lĩnh vực, cho vay giai đoạn 2022-2025 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
3 2305/QĐ-UBND
(17/09/2021)
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
4 2189/QĐ-UBND
(01/09/2021)
Quyết định về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
5 12/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình tín dụng của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Giám đốc Quỹ Tải về
6 11/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy định về hạn mức cấp tín dụng, tài sản bảo đảm Giám đốc Quỹ Tải về
7 10/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy định Xếp hạng tín dụng khách hàng Giám đốc Quỹ Tải về
8 09/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình thẩm tra, định giá và Quản lý tài sản bảo đảm Giám đốc Quỹ Tải về
9 08/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình thẩm định Giám đốc Quỹ Tải về
10 14/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp Hội đồng quản lý Quỹ Tải về