Ngân hàng gồng mình vì lãi suất, nợ xấu, tín dụng khó tăng vì khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp

    Các khoản huy động cũ lãi suất cao chưa đáo hạn dẫn đến ngân hàng khó giảm mạnh lãi suất cho vay. Các khoản huy động vốn cũng chủ yếu là kỳ hạn ngắn, trong khi các khoản vay dài hạn lại đang khó thu hồi do trả nợ của khách hàng suy giảm.

    Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

    Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2023

    Các ngân hàng tích cực triển khai chủ trương hạ lãi suất

    NHNN tiếp tục hạ lãi suất từ ngày 25/5