Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

     Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế giao nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quỹ) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất để phục vụ tái định cư cho Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế; đồng thời dành một số lô đất để bán đấu giá thu hồi nguồn vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được khởi công vào ngày 16/05/2020 và đã hoàn thành thi công xây dựng.
      Thực hiện Thông báo số 112/TB-CCGĐ ngày 05/4/2022 của Chi cục Giám định chất lượng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về Thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương. Ngày 08/4/2022, Chi cục Giám định chất lượng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình với các đơn vị như: Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công: Liên danh Đông Á - Đồng Tâm và đơn vị thí nghiệm.

      Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình.

Hình ảnh kiểm tra hồ sơ nghiệm thu của Chi cục Giám đinh chất lượng thuộc Sở Xây dựng

Một số hình ảnh kiểm tra các hạng mục công trình
Nguồn: Lê Trung Việt - Phòng Đầu tư

Bài viết liên quan

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và phát thưởng năm học 2021 - 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ vốn thực hiện 06 Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ vốn thực hiện Dư án Đầu tư nâng cấp vườm ươm Hoa Huế

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng Đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hueuni Demo Days 2022 - Chương trình kết nối đầu tư Đại học Huế năm 2022

Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp tháng 03/2022

Phê duyệt HSTK kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo chuyên đề: ”Thuyết trình hiệu quả” giữa Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế và Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế