Thừa Thiên Huế: Triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đảm bảo công khai, đúng đối tượng

Tại Hội nghị, sau khi đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình bày nội dung về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã giới thiệu các nội dung quan trọng của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó, tập trung vào các quy định về xác định đối tượng thụ hưởng; điều kiện, thời gian, mức hỗ trợ lãi suất; trách nhiệm của bên liên quan; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách,… Các đại biểu đã phát biểu thảo luận các vấn đề được quan tâm trong quá trình thực hiện như: Xác định đối tượng thụ hưởng và điều kiện hỗ trợ lãi suất; Quy trình tổ chức, hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất; Công tác truyền thông về chính sách trên địa bàn; Những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Bá Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các NHTM tích cực, khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất trên địa bàn; Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hiểu đúng chính sách hỗ trợ của Nhà nước; Đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh một cách công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách, đảm bảo chất lượng tín dụng, ngăn ngừa rủi ro xảy ra.

Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các NHTM trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách, nắm bắt, xem xét giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ động nghiên cứu nội dung của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và liên hệ với cán bộ ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn về chính sách hỗ trợ lãi suất.

Nguồn: thoibaonganhang.vn