Bộ Tài chính công khai báo cáo ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế vĩ mô; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước; các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Bằng ngôn ngữ và hình thức thể hiện đơn giản, dễ hiểu thông qua các hình ảnh, bảng, biểu đồ, Báo cáo giúp người dân có thể tiếp cận và nắm bắt được các thông tin cơ bản về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Theo Báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 941.344 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách đạt 713.045 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Mục tiêu 6 tháng cuối năm được xác định là phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước đã đề ra: tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, giữ vững kinh tế vĩ mô, chống lạm phát, giữ vững bội chi ngân sách nhà nước...

Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được Bộ Tài chính thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế. Báo cáo đang ngày càng được hoàn thiện theo hướng đa dạng về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian báo cáo, được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đánh giá cao.

Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố vào tháng 6/2022, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.


Nguồn: tapchitaichinh.vn