Trao đổi, học tập kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển (Hà Nội, Bắc Giang và Lào Cai)

            Nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cho vay, đầu tư và nhận ủy thác của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Từ ngày 25/07 đến ngày 31/07, Đoàn công tác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng phòng Đầu tư làm Trưởng Đoàn đã đến giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại các Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai. 

          Trong chuyến đi, Đoàn đã được lãnh đạo và chuyên viên của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đón tiếp chu đáo, trao đổi nhiệt tình về các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động đầu tư, huy động vốn, góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho vay đầu tư và nhận ủy thác.

          Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã tham quan các mô hình đầu tư, cho vay của các Quỹ. Quan trọng nhất vẫn là học tập việc triển khai các hoạt động đầu tư trực tiếp và các hoạt động cho vay đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP; cũng như các kinh nghiệm cụ thể trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của các Quỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi giao lưu học tập kinh nghiệm Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội


Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi giao lưu học tập kinh nghiệm Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang


Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi giao lưu học tập kinh nghiệm Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai


          Qua các buổi làm việc đã giúp các Quỹ học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, người lao động của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương./.

Dương Ngô Thái Bình - Phòng Hành chính Tổng hợp