Phát huy kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục tập trung cho vay các dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tham dự họp có bà Tôn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ - Giám đốc Quỹ, ông Lê Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông La Phúc Thành - Giám đốc Sở Tài chính, ông Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, ông Trần Hữu Thùy Giang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và Trưởng ban Kiểm soát của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và một số phòng ban nghiệp vụ có liên quan.


Tại cuộc họp, Ông Phan Quý Phương đã đánh giá cao kết quả hoạt động 08 tháng đầu năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; các chỉ tiêu hoạt động của Quỹ do UBND tỉnh giao về cho vay, thu hồi nợ, ... đều hoàn thành tốt, quản lý nguồn vốn nhận ủy thác các Quỹ tài chính địa phương hiệu quả; đề nghị Quỹ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Ông Phan Quý Phương chỉ đạo: Hoạt động trọng tâm các tháng còn lại năm 2022 của Quỹ là tập trung xem xét, thẩm định và phê duyệt cho vay phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lưu ý các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên; đảm bảo cho vay đúng đối tượng, phù hợp với danh mục cho vay của Quỹ và bảo toàn vốn. Đối với các dự án đã được Hội đồng quản lý Quỹ cho chủ trương, đề nghị Quỹ tiếp tục theo dõi. Bên cạnh đó, đề nghị Quỹ tiếp tục tiếp cận, hỗ trợ các doanh nghiệp khác có nhu cầu về vốn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các nội dung cấp vốn điều lệ cho Quỹ, hoàn trả vốn và chi phí vốn đầu tư của dự án TDC5 và CTR13 cho Quỹ, hoàn trả nguồn vốn Tỉnh đã ứng để thực hiện các dự án Hạ tầng kỹ thuật Bắc Hương Sơ, giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV: Ông Phan Quý Phương đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp; khẩn trương nghiên cứu phương án, tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời hạn quy định.

 Ngoài ra, Hội đồng quản lý Quỹ cũng đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung khác theo đề xuất của Ban điều hành./.

Nguồn: Nguyễn Thụy Vy - Phòng Kế hoạch Thẩm định