Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm tra phương án bổ sung vốn điều lệ năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Sáng ngày 03/11/2022, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành thẩm tra nội dung liên quan đến tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Trưởng ban, Thành viên Ban Kinh tế - ngân sách, Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó ghi vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là 210 tỷ đồng. Đến nay, vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển đạt 207,184 tỷ đồng (Theo các Quyết định của UBND tỉnh số: 1722/QĐ-UBND ngày 18/7/2019, 2226/QĐ-UBND ngày 12/9/2019).

Quyết định thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22/02/2019, trước ngày Nghị định 147/2020/NĐ-CP được ban hành, theo khoản 1 Điều 43 Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định, Quỹ Đầu tư phát triển phải đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu đạt 300 tỷ đồng (thời hạn cấp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, từ 05/02/2021 đến 05/02/2024).

Như vậy vốn điều lệ của Quỹ còn thiếu 92,816 tỷ đồng. Trong đợt này UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển 30 tỷ đồng. Số vốn điều lệ còn thiếu, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ trước thời hạn 05/02/2024.

Tại buổi thẩm tra, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhất trí phương án bổ sung vốn điều lệ năm 2022 cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là 30 tỷ đồng./.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm tra:
Nguồn: Nguyễn Thụy Vy (Phòng Kế hoạch Thẩm định)