Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 thông qua một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 02/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 để thông qua một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


                                                                               Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này là rất quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến, bám sát các Báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ và tình hình thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Xác định những kết quả đạt được để tạo niềm tin và động lực cho sự phát triển năm 2023; phân tích sâu hơn những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để quyết tâm khắc phục. Đặc biệt, chú trọng các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành và hoàn thành dứt điểm trong năm 2023 để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã quán triệt một số nội dung văn bản mới của Trung ương: Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trình bày các Tờ trình tại Hội nghị

Tại hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã  trình bày tóm tắt Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tờ trình về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung chính sách thí điểm hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây. Tờ trình về Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030.

Hội nghị cũng nghe UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ trình bày tóm tắt Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023.

Hội nghị Tỉnh ủy lần này tập trung thảo luận và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; sửa đổi, bổ sung chính sách thí điểm hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây; Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại Hội nghị

Nguồn: thuathienhue.gov.vn