Khai mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021- 2026


(CTTĐT) - Sáng ngày 08/12/2022, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức Kỳ họp lần thứ năm nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là Kỳ họp cuối năm 2022 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, dịch bệnh Covid-19,… đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng trên 8,56%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 13.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, là một sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các địa phương.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; nhiều hoạt động đối ngoại được triển khai sâu rộng. Năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.


Các đại biểu tham gia Kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội phát triển chưa như kỳ vọng; một số quy hoạch, đề án, dự án quan trọng chưa hoàn thành; sự chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn nhiều bất cập; tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số nghị quyết của HĐND chậm được cụ thể hoá để triển khai...

Tại Kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị HĐND tỉnh phân tích, xem xét kỹ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, tạo tiền đề phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đề nghị UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. 

Theo chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các nội dung chủ yếu sau:

Một là, Hội đồng sẽ thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan; việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, các nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ lần thứ năm; đánh giá kết quả công tác của các cơ quan tư pháp và Thông báo của Ủy ban MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền...

Ba là, Hội đồng sẽ thảo luận, xem xét thông qua 38 Nghị quyết thuộc thẩm quyền; dự kiến Kỳ họp này HĐND sẽ thông qua các Nghị quyết. Đây là những nội dung rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để áp dụng trong việc an sinh xã hội và quá trình điều hành của các cấp chính quyền như: Chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đội trưởng, đội phó Đội dân phòng; chính sách về thu hút nguồn nhân lực bác sỹ cho ngành Y tế, chính sách cho phát triển ngành giáo dục; các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư, xây dựng...

Bốn là, Hội đồng sẽ thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp. 

 

Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục cập những thông tin quan trọng tại kỳ họp lần này.

www.thuathienhue.gov.vn