Đẩy nhanh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội


Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 22/2, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Với chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các Bộ ngành Trung ương và đặc biệt là các địa phương, kết quả thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" đã đạt được những dấu mốc quan trọng.

Về thực tế phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân, chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 411.000 căn hộ (trong đó 71 dự án đã hoàn thành với quy mô gần 40.0000 căn; 127 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô gần 108.000 căn; 301 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 265.500 căn).

Triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, 28 tỉnh đã công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, 6 dự án nhà ở xã hội tại 5 địa phương đã được giải ngân với số vốn khoảng 415 tỷ đồng.

Tại điểm cầu Hà Nội

Theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH", phấn đấu đến năm 2030 tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn hộ. Như vậy, nếu các dự án đã được cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành đúng thời hạn thì chúng ta sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu Đề án đến năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp trong thời gian qua. Đồng thời, nêu các giải pháp triển khai đối với gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho vay NƠXH; chính sách ưu đãi về thuế và kế hoạch đầu tư công để thực hiện chính sách nhà ở xã hội; việc quy hoạch, bố trí quỹ đất và chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với dự án NƠXH...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các Bộ, ngành, địa phương phải coi việc triển khai Đề án xây dựng 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bởi đây là dự án đảm bảo an sinh, đời sống ấm no, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, để từ đó có những cách làm sáng tạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh việc thực hiện dự án. Theo đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát kỹ, áp dụng Luật Đất đai mới được thông qua và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để triển khai dự án NƠXH; các khu NƠXH phải gắn liền với hệ thống hạ tầng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân khi đến ở.

Thừa Thiên Huế phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 3.100 căn nhà ở xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động nguồn đất sẵn có của các doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để tạo quỹ đất xây dựng NƠXH. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư các dự án.

Các địa phương phải có trách nhiệm công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển NƠXH trên phạm vi địa bàn.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn