HĐND tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I

Sáng ngày 13/3, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 16, khóa 8 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận để xem xét thông qua các nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này đó là HĐND xem xét Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I (Đề án).

Theo tờ trình của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo điều kiện trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, việc lập Đề án là cần thiết.

Phạm vi nghiên cứu lập Đề án bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế - Phạm vi đánh giá nội thị gồm 2 quận: Quận phía Bắc sông Hương và Quận phía Nam sông Hương (tách ra từ TP. Huế hiện nay). Các đô thị trực thuộc tỉnh gồm: TX. Hương Thủy, TX. Hương Trà và khu vực dự kiến thành lập TX. Phong Điền. Các huyện ngoại thành: Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và khu vực dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông.

Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, thủ tục trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề án Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường, UBND tỉnh cho rằng, việc tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế là cần thiết. Do vậy, UBND tỉnh cũng đã trình HĐND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên uế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Các đồng chí đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tỉnh năm 2023 sang năm 2024; giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 6); thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn I, II, III; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông; quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,... cùng nhiều nội dung khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết,  HĐND tỉnh đã quyết định thông qua 14 nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

“Những nội dung mà HĐND tỉnh đã quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là nghị quyết đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I. Vì vậy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan cần sớm triển khai nội dung nghị quyết”, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I. Đồng thời, hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi lấy ý kiến Nhân dân để tiếp tục các bước tiếp theo nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2024. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn triển khai luật, nghị quyết kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn