Số hiệu văn bảnTrích yếu 
1 Báo cáo tài chính năm 2017
(30/01/2018)
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Tải về
2 Báo cáo tài chính năm 2018
(28/02/2019)
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Tải về