Thông báo

Phòng chống dịch Covid-19 từ 28.7.2020
200x200

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6608/UBND-VH ngày 27/7/2020 về việc tăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo về thời gian làm việc và giao dịch
200x200
Thời gian làm việc và giao dịch với khách hàng từ 01/8/2019