Số hiệu văn bảnTrích yếuĐơn vị ban hành 
1 1197/QĐ-UBND
(16/05/2019)
Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
2 12/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình tín dụng của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Giám đốc Quỹ Tải về
3 11/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy định về hạn mức cấp tín dụng, tài sản bảo đảm Giám đốc Quỹ Tải về
4 10/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy định Xếp hạng tín dụng khách hàng Giám đốc Quỹ Tải về
5 09/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình thẩm tra, định giá và Quản lý tài sản bảo đảm Giám đốc Quỹ Tải về
6 08/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình thẩm định Giám đốc Quỹ Tải về
7 14/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
8 12/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế ủy thác và nhận ủy thác Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
9 09/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế quản lý rủi ro cho vay Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
10 08/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế quản lý tài sản bảo đảm tiền vay Hội đồng quản lý Quỹ Tải về