Số hiệu văn bảnTrích yếuĐơn vị ban hành 
1 498/QĐ-UBND
(28/02/2019)
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
2 458/QĐ-UBND
(22/02/2019)
V/v phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2019-2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
3 456/QĐ-UBND
(22/02/2019)
Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
4 455/QĐ-UBND
(22/02/2019)
Quyết định về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
5 454/QĐ-UBND
(22/02/2019)
Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
6 453/QĐ-UBND
(22/02/2019)
Quyết định về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
7 1740/QĐ-UBND
(07/08/2017)
Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
8 15/QĐ-HĐQL-DCGF
(11/08/2017)
Quy định lãi suất cho vay của Quỹ Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
9 37/QĐ-DCGF
(24/02/2016)
Quy định về hạn mức cấp tín dụng, hạn mức cấp bảo lãnh tín dụng, tài sản bảo đảm và lãi suất cho vay Giám Đốc Quỹ Tải về
10 16/QĐ-DCGF
(03/03/2017)
Quy trình Thẩm định của Quỹ đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế Giám đốc Quỹ Tải về