Đổi mới hệ động lực để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn
Nền kinh tế Việt Nam không vững chắc. Cơ cấu kinh tế đang làm giảm, làm chậm quá trình thị trường hóa. Nếu không được giải quyết sẽ dẫn tới nguy cơ tụt hậu xa hơn. PGS.TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đưa ra trong trao đổi với Thời báo ngân hàng.

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn và an toàn trong bối cảnh mới

Chính sách công nghiệp 4.0: Việt Nam phải chủ động tìm đường

Tiết lộ 'vũ khí' mới trong phòng chống Dịch tả lợn châu Phi

Tăng trưởng kinh tế 2019 có thể vượt kế hoạch?