Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản

Sáng ngày 11/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại hội nghị, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổng hợp những khó khăn vướng mắc ở các địa phương như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng; xác định giá đất và tính tiền sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; pháp luật về đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đồng thời lựa chọn nhà đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đấu thầu dự án có diện tích đất công xen kẽ;...); pháp luật về quy hoạch (quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của tỉnh; về điều kiện, thời điểm rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch;...); pháp luật về nhà ở (việc phát triển nhà ở thương mại; việc phát triển nhà ở xã hội; việc cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ...)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản; thị trường bất động sản chưa giải quyết được sẽ ảnh hưởng đến ngân hàng và nhiều ngành khác.

Phó Thủ tướng đề nghị Tổ công tác của Chính phủ và các địa phương cần xác định rõ vướng mắc do đâu, nếu trách nhiệm thuộc Nhà nước, phải tập trung giải quyết; trách nhiệm thuộc nhà đầu tư, doanh nghiệp…thì vướng ở bộ phận nào bộ phận đó phải vào cuộc giải quyết.

Trong thời gian tới, Tổ Công tác của Chính phủ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý; đôn đốc các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản.

 Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản; Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện giải pháp về tái cấu trúc nợ tín dụng liên quan đến các dự án bất động sản của doanh nghiệp.

Đối với các địa phương rà soát, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản đã được Tổ công tác của Thủ tướng rà soát; Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền liên quan đến các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở.

Đối với các doanh nghiệp chủ động rà soát về thủ tục pháp lý nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng dự án để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền. Tái cấu trúc, cơ cấu lại danh mục dự án, sản phẩm để đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của doanh nghiệp và điều kiện thực tế của thị trường. Điều chỉnh lại phân khúc, giá bất động sản, phù hợp với thị trường và đảm bảo tính thanh khoản, tạo dòng vốn để duy trì hoạt động và thực hiện dự án.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn