Tin trong nước

Kinh tế Việt Nam năm 2021: Cần định hình chiến lược trong bối cảnh mới
200x200

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, xây dựng chiến lược  một trong những nhiệm vụ then chốt và được xác định  động lực tăng trưởng mới để phát triển phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nghị định đầu tiên của Chính phủ trong năm 2021
200x200

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm 2021, cụ thể hoá những có những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những bất cập, xử lý những vướng mắc trong thời gian qua.

Quy mô kinh tế Việt Nam vượt 1 nghìn tỷ USD theo sức mua tương đương
200x200

Theo đánh giá của IMF, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế nước ta đạt 1,05 nghìn tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt trên 10 nghìn USD.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021
200x200

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các trường hợp tinh giản biên chế; điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021.

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
200x200

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Ký kết Hiệp định viện trợ “Dự án hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các DNNVV do phụ nữ làm chủ”
200x200

Ngày 22/12/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam, đại diện cho ADB đã ký kết Hiệp định viện trợ cho Dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ”.

Quyền xử lý tài sản bảo đảm: Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị
200x200

Thế chấp tài sản là việc bên bảo đảm dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho một nghĩa vụ dân sự. Khi nghĩa vụ dân sự được đảm bảo không thực hiện theo cam kết, thì tài sản bảo đảm được xử lý để thực hiện nghĩa vụ. 

Ngân hàng tăng bộ đệm phòng ngừa rủi ro nợ xấu
200x200
  • Nợ xấu của hầu hết các ngân hàng đều tăng là điều khó tránh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã, đang và dự báo sẽ còn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của người dân, doanh nghiệp - những khách hàng của ngân hàng. Lường trước được vấn đề đó nên các ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với nợ xấu.
Chuẩn bị thí điểm cơ chế mới trong mua bán điện
200x200

Bộ Công thương dự kiến sẽ triển khai thí điểm cơ chế mua bán điện mới trong giai đoạn 2021-2023 với công suất khoảng từ 400-1.000 MW sau đó sẽ đánh giá, tổng kết và chính thức bước vào triển khai.

Doanh nghiệp xây dựng và phát triển bền vững có sức chống chịu bền bỉ
200x200

Chúng ta đang sống trong một thế giới và một xã hội có tốc độ thay đổi vô cùng nhanh. Trong đó, COVID-19 chỉ là điểm khởi đầu của chuỗi những biến đổi mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong thập niên tới đây. Do đó, chỉ các doanh nghiệp (DN) xây dựng và phát triển bền vững mới chống chịu tốt, thậm chí vươn lên bứt phá trong khó khăn.