CIC chính thức cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng tức thời

Triển khai kế hoạch chuyển đối số ngành Ngân hàng và kế hoạch chuyển đổi số của CIC, nhằm hỗ trợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) triển khai các hoạt động chuyển đổi số nói chung và phát triển cung cấp sản phẩm bằng phương thức điện tử (cho vay online) nói riêng, CIC đã nghiên cứu và chính thức triển khai cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng (TTTD) tức thời, đáp ứng cả yêu cầu về chất lượng thông tin và thời gian cung cấp kể từ 13h00 thứ 6 ngày 31/5/2024.Triển khai kế hoạch chuyển đối số ngành Ngân hàng và kế hoạch chuyển đổi số của CIC, nhằm hỗ trợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) triển khai các hoạt động chuyển đổi số nói chung và phát triển cung cấp sản phẩm bằng phương thức điện tử (cho vay online) nói riêng, CIC đã nghiên cứu và chính thức triển khai cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng (TTTD) tức thời, đáp ứng cả yêu cầu về chất lượng thông tin và thời gian cung cấp kể từ 13h00 thứ 6 ngày 31/5/2024.


Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam chính thức cung cấp sản phẩm TTTD tức thời kể từ ngày 31/5/2024

1. Sản phẩm chi tiết quan hệ tín dụng thể nhân tức thời – S11T

- Tên sản phẩm: Báo cáo chi tiết quan hệ tín dụng tức thời khách hàng thể nhân.

- Mã sản phẩm: S11T.

- Nội dung sản phẩm: S11T bao gồm các thông tin chi tiết quan hệ tín dụng của khách hàng vay thể nhân tương tự sản phẩm S11A. Ngoài ra, sản phẩm S11T được bổ sung thêm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng và tài sản bảo đảm.

- Giá sản phẩm: 20.000 đồng/bản (bằng giá sản phẩm S11A).

2. Sản phẩm cảnh báo khách hàng vay tức thời – S37 (sửa đổi)

- Tên sản phẩm: Cảnh báo khách hàng vay.

- Mã sản phẩm: S37.

- Nội dung sản phẩm:

+ CIC bổ sung phạm vi dữ liệu quan hệ tín dụng của khách hàng vay bao gồm thông tin nợ xấu khác (nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro), nợ xấu tại VAMC, thông tin đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của TCTD, số dư các khoản cam kết ngoại bảng để bảo đảm thực hiện cảnh báo trên toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay;

+ CIC tăng tần suất cập nhật dữ liệu tạo lập báo cáo lên hàng tuần (thay vì hàng tháng).

- Giá sản phẩm: Giữ nguyên mức giá 800 đồng/bản.

3. Cách thức tra cứu báo cáo

Các sản phẩm TTTD tức thời được CIC cung cấp đồng thời trên cả kênh website và H2H. Các TCTD có thể tham khảo mẫu sản phẩm, cách thức hỏi tin trên website Cic.org.vn của CIC.

Nguồn: thoibaonganhang.vn