Hội nghị Người lao động năm 2023

      Sáng 04/4/2023, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Bà Tôn Thị Nga - Giám đốc Quỹ tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

      Tham dự hội nghị có Bà Tôn Thị Nga – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cùng toàn thể Cán bộ - Người lao động thuộc Quỹ. Tại hội nghị, toàn thể Cán bộ - Người lao động đã cùng nhau đánh giá, góp ý về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan tới quyền và lợi ích của Người lao động như: các báo cáo công khai về tài chính, báo cáo thu chi về khen thưởng, phúc lợi, công đoàn,…Qua đó, hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân và thông qua Thỏa ước lao động tập thể để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.


Đại diên Ban Giám đốc Quỹ nhận bằng khen Tập thể xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh


Các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh


      Với những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã vinh dự đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng. Dịp này, cá nhân Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ và Bà Nguyễn Thụy Vy, Ông Huỳnh Ngọc Hải cũng được UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen cá nhân xuất sắc; tập thể các phòng nghiệp vụ và các cá nhân cũng đã được Giám đốc Quỹ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.Giám đốc Quỹ khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.


      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Tôn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ đã chỉ rõ những tồn tại trong năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua trong năm 2023

Một số hoạt động trọng điểm cần thực hiện như: Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo danh mục cho vay, chủ động tìm kiếm cho vay các khách hàng có tình hình tài chính tốt, lành mạnh, triển khai các dự án mang tính khả thi và an toàn cao,... Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá chất lượng hoạt động của người lao động, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; quy định cụ thể về việc bình xét thi đua, tỷ lệ khen thưởng cao hơn khi cán bộ, Người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ.  


       Những hình ảnh kèm theo của Hội nghị:


Ban thanh tra nhân dân mới ra mắt

 

Giám đốc Quỹ khen thưởng các phòng nghiệp vụ


Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phòng Hành chính Tổng hợp