Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Kế toán và Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 26/04/2024, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Kế toán cho bà Đinh Thị Kim Oanh và Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư cho ông Tôn Thất Thành. Tham dự buổi lễ có bà Tôn Thị Nga - Bi thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ và tập thể cán bộ người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai Phó Trưởng phòng, bà Tôn Thị Nga - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ chúc mừng bà Đinh Thị Kim Oanh và ông Tôn Thất Thành và giao nhiệm vụ trên cương vị mới, hai Phó Trưởng phòng sẽ phát huy thế mạnh của bản thân, cùng với tập thể cán bộ, người lao động của Quỹ nói chung, tập thể Chuyên viên của Phòng Đầu tư, Phòng Hành chính - Kế toán nói riêng đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà UBND tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ đã giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


Ông Tôn Thất Thành nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư


Bà Đinh Thị Kim Oanh nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Kế toánHuỳnh Ngọc Hải - Phòng Tín dụng - Uỷ thác và Nghiên cứu chiến lược