Hội Nghị Người lao động năm 2024

Ngày 15/5/2024, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá, góp ý tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động (báo cáo công khai tài chính, báo cáo thu chi về khen thưởng, phúc lợi, công đoàn,...), báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; ký kết giao ước thi đua năm 2024; đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2024. Qua đó đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm 2023; đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.
Tham dự hội nghị có Bà Tôn Thị Nga – Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cùng toàn thể cán bộ - người lao động thuộc Quỹ.


 Bà Tôn Thị Nga - Giám đốc Quỹ tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị


Bà Nguyễn Thụy Vy – Chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024


Bà Dương Nguyễn Xuân Trang – Kế toán trưởng báo cáo tình hình sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023
Tại Hội nghị, các Phòng chuyên môn đã có những báo cáo tham luận nhằm làm rõ hơn phương hướng hoạt động năm 2024.

 

Ông Nguyễn Văn Việt Nam – Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Tín dụng - Ủy thác và Nghiên cứu Chiến lược báo cáo bài tham luận


Ông Tôn Thất Thành – Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư báo cáo bài tham luận


Bà Nguyễn Thụy Vy – Trưởng phòng Phòng Hành chính – Kế toán báo cáo bài tham luận


Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Chuyên viên phòng Hỗ trợ và Kiểm soát rủi ro báo cáo bài tham luận

Tại Hội nghị, Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ và bà Nguyễn Thụy Vy – Chủ tịch Công đoàn đã  ký kết Bản Giao ước thi đua nhằm đưa ra các chỉ tiêu và  nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ năm 2024 cần phấu đấu để đạt được.


Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ và bà Nguyễn Thụy Vy – Chủ tịch Công đoàn ký kết Giao ước thi đua

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2023, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023 và được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 cá nhân thuộc Quỹ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tập thể các phòng nghiệp vụ và các cá nhân được Giám đốc Quỹ khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:


Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ nhận Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khen tặng


Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khen tặng


Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ và bà Nguyễn Thụy Vy – Trưởng phòng Phòng Hành chính – Kế toán nhận Bằng khen ''Chiến sĩ thi đua cơ sở''


Ông Dương Ngô Thái Bình  và bà Đặng Thị Như Nguyện nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023


Ông Huỳnh Ngọc Hải – Chuyên viên phòng Tín dụng - Ủy thác và Nghiên cứu Chiến lược đạt danh hiệu ''Chuyên viên tiêu biểu''


Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ trao Bằng khen cho các phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”


Bà Tôn Thị Nga – Giám đốc Quỹ trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Tôn Thị Nga - Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ đã chỉ rõ những tồn tại trong năm 2023, đồng thời phát động phong trào thi đua trong năm 2024.

Một số hoạt động trọng điểm cần thực hiện như: Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo danh mục cho vay, chủ động tìm kiếm cho vay các khách hàng có tình hình tài chính tốt, lành mạnh, triển khai các dự án mang tính khả thi và an toàn cao,... Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá chất lượng hoạt động của người lao động, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; quy định cụ thể về việc bình xét thi đua, tỷ lệ khen thưởng cao hơn khi cán bộ, Người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Những hình ảnh kèm theo của Hội nghị:Đoàn Chủ tịch


 Bà Đinh Thị Kim Oanh – Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính – Kế toán dẫn chương trình Hội nghịTập thể Người lao động thuộc Quỹ
Đinh Thị Kim Oanh – Phó trưởng phòng Phòng Hành chính – Kế toán