Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 07/07/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, được uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo Hợp đồng uỷ thác số 01/2019/HĐUT&NUT ngày 22/11/2019 giữa Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (HSF) và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.


Quỹ Đầu tư phát triển phối hợp với Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Về thông tin của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ được thành lập ngày 07/12/2019, nguồn vốn điều lệ của Quỹ: 3,1 tỷ đồng; Quỹ đã hoàn thành các thủ tục liên quan thành lập theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, do khó khăn chung và ảnh hưởng của dịch bệnh nên các Dự án tiếp xúc chưa nhiều; cụ thể:  đã tiếp cận được với 3 doanh nghiệp: Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Du lịch Sen Huế (HueLotus), Công ty TNHH MTV RegTour, Công ty TNHH Sen Thảo và đã ký kết Hợp đồng đầu tư cho Dự án của Công ty TNHH Sen Thảo với tổng mức đầu tư là 250 triệu đồng.


Đại diện của Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo tình hình quản lý uỷ thác Quỹ Đầu tư Khởi Nghiệp

+ Quỹ Đầu tư phát triển đã phối hợp với Ban Đại diện, Giám đốc HSF xây dựng, thống nhất được các mẫu biểu, hồ sơ cho các Dự án có nhu cầu đầu tư để phục vụ việc thẩm định, ra quyết định của HSF và được đánh giá cơ bản tốt. 

+ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cũng đã phối hợp với Ban Đại diện, Giám đốc HSF tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh tổ chức (Sở Khoa học và Công nghệ, Viện nghiên cứu phát triển, ... chủ trì); phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của Đại học Huế các hoạt động liên quan cho Giáo viên, sinh viên, ... đặc biệt các Dự án mang tính nghiên cứu khoa học của các thầy cô giáo các Trường thuộc Đại học Huế.


Ông Đinh Quang Hưng - Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp phát biểu về tình hình hoạt động của Quỹ

Về kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp:

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp xúc, thẩm định khoảng 03 Dự án mới; đặc biệt các Dự án thông qua cuộc thi Khởi nghiệp của Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đại học Huế, ... tổ chức;

- Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư cộng hưởng (Coplus), Câu lạc bộ Khởi nghiệp, ... tìm kiếm, tài trợ các Dự án phù hợp.

- Đối với Dự án Sen Thảo: giải ngân, theo dõi Dự án, Công ty và thu hồi vốn, bảo toàn vốn theo quy định;

- Tài trợ, tuyên truyền cho các cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn để nâng cao hình ảnh HSF.

Huỳnh Ngọc Hải - Kế hoạch Thẩm định


Bài viết liên quan