Kiểm tra thực tế Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Qua kiểm tra và trao đổi với Công ty, tình hình sản lượng và doanh thu thực tế của Công ty cả năm 2020 như sau:

- Về sản lượng: Tổng sản lượng sản xuất năm 2020 đạt 11.882.777 viên.

- Về doanh thu: Công ty thu về 47,460 tỷ đồng từ sản xuất thuốc, giá bán tăng hơn so với kế hoạch đặt ra.

- Về dạng bào chế: Đã sản xuất được 3 dạng bào chế.

Tuy kế hoạch theo dự án đến nay, Công ty chưa đạt được 50% sản lượng cũng như giá trị thương mại, nhưng nguồn vốn sản xuất và nguồn vốn trả nợ tín dụng vẫn đảm bảo đúng thời hạn đã ký kết; bên cạnh đó, Công ty đang triển khai thêm dây chuyền sản xuất dòng sản phẩm mới. Cũng do dịch COVID xảy ra nên Công ty chịu ảnh hưởng về nguồn nguyên liệu cũng như sản lượng bán ra, tuy nhiên Công ty vẫn có thêm khách hàng đầu ra. 

Một số hình ảnh của đợt kiểm tra thực tế tại Nhà máy:

                                                     

Nguồn: Nguyễn Thụy Vy - Phòng Tín dụng