Trao đổi trực tuyến về các Quy chế của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP

Sáng ngày 10/09/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì phiên Trao đổi trực tuyến về các Quy chế của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. Tham dự phiên trao đổi có đại diện của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm, về phía Quỹ Đầu tư phát triển Thừa Thiên Huế có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ. Tại trụ sở của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế số 06 đường Phan Bội Châu thành phố Huế, các Quỹ đã trao đổi các nội dung liên quan tới Điều lệ hoạt động; các Quy chế cho vay; Quy chế xử lý rủi ro; Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/09/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phiên Trao đổi trực tuyến


Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh trao đổi về các Quy chế

Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá trao đổi về các Quy chế

Phiên Trao đổi trực tuyến về các Quy chế của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp. Lãnh đạo bốn Quỹ đều phát biểu mong muốn thời gian tới cán bộ, người lao động của các Quỹ tiếp tục giữ mối liên lạc mật thiết và tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm để cùng hỗ trợ nhau trong việc đưa ra phương án giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ trì phiên trao đổi trực tuyến tiếp theo./.

Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định