Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 họp thảo luận Quy chế cuộc thi

Chiều ngày 06/10, Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế - thành viên Ban tổ chức tham dự cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 thảo luận Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia và Quy chế chấm thi.


Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Quỹ, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 dự họp và thảo luận Quy chế cuộc thi

Triển khai Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/05/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 53 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của các cá nhân, tổ chức đăng ký tham dự cuộc thi. Ban Tổ chức đã tiến hành thảo luận để ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia và Quy chế chấm thi. Vòng Sơ khảo dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, Vòng Bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 và Vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Huỳnh Ngọc Hải - Phòng Kế hoạch Thẩm định